Hakkımızda

Collab birlikte öğrenen, paydaş diyaloğu ve işbirliğini modelleyen bir topluluktur.

Ortak Çalışma Günü (CollabDay) adını verdiğimiz etkinliklerle çeşitli alan ve sektörlerden bireylerin bir konu etrafında bir araya geldikleri, kendileri gibi olabildikleri, özgün bağlantılar kurabildikleri bir “diyalog alanı” sunuyoruz.

Hikayemiz

Ortak Çalışma Günü Lara Toensman ve Işılsu Vural tarafından farklı sektör ve alanlardan bireylerin işbirliği ve ortak liderliği deneyimleyebileceği bir platform olarak başlatıldı. İlk Ortak Çalışma Günü’nü Ekim 2014’te Studio X İstanbul’da gerçekleştirdik. “Sosyal değişim için gereken etkinin izole ve bireysel çabalarla değil, ortak aksiyon ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz” dedik ve sorduk “Farklı sektör ve alanlardan onlarca tutkulu insan bir öğleden sonra ortak çalışma prensipleriyle bir araya gelirse ne tip yeni bağlantı ve aksiyonlar ortaya çıkabilir?”

Bu çağrımız üzerine 1. Ortak Çalışma Günü’nde özel sektör, kamu, sivil toplum çalışanı, girişimci, yatırımcı, akademisyen ve öğrenci olmak üzere 60 kişi anlamlı diyalogların gücünü deneyimlemek, yetenek, ilham ve fikirlerini paylaşmak, işbirliği fırsatları yaratmak üzere bir araya geldi. Her Ortak Çalışma Günü yeni bir tema ve soru etrafında katılımcılarını çekmeye devam ediyor.

Biz yaratıcı işbirliği için çeşitliliğin önemli olduğuna inanıyoruz. İşbirliği ve ortak çalışma ruhunun farklı fikir ve görüşlerin yaratıcı gücü tetikleyen unsurlar olarak kabul edildiği; her fikrin üzerine yeni bir fikrin konulduğu ortamlarda geliştiğine inanıyoruz. Ortak Çalışma Günü’nü paydaş diyaloğunu destekleyen araç ve teknikleri hep birlikte deneyimleyebileceğimiz açık bir alan olarak sunuyoruz.

Katılımcı Gözünden

“Birbirini tanımayan kişilerden oluşan bir grubu topluluğa nasıl dönüştürürsünüz? Hem de dört saat içinde. Üstelik bu kişiler akademiden, özel sektörden, sivil toplumdan ve başka alanlardan, neden toplandıklarını bilmeyen insanlarsa? Lara Toensman ve Işılsu Vural ile Studio-X’te işte bu dönüşümü deneyimledik. Birbirini tanımayan -aynı konularla uğraşmaktan doğan tanışıklıklar hariç- kişiler olarak, dört saat içinde isimlerle yüzleri birleştirebilir, karşımızdaki kişiyle gönülden konuşabilir hale geldik.” – Cihan Koral Malak, Ekoiq yazısından alıntı http://ekoiq.com/birken-cok-olabilir-miyiz/

Yaklaşımımız

Amacımız paydaş diyaloğunu ve işbirliğini modelleyen, birlikte öğrenen bir topluluk olmak. Bu nedenle her Ortak Çalışma Günü öncesi kolaylaştırıcı ağımızdan ve katılımcılar arasından gönüllüler ile yeni bir çekirdek ekip kuruyoruz. Bu ekip bir sonraki Ortak Çalışma Günü’nün konusunu belirlemek ve günü tasarlamak üzere işbirliği yapıyor. Bu döngü bizi hem diri tutuyor hem de Collab Topluluğu’nun farklı görüş ve yeteneklerden beslenmesine olanak sağlıyor.

Ortak Çalışma Günü etkinlerinin tasarımında kullandığımız Art of Hosting başta olmak üzere paydaş diyaloğunu destekleyen metot ve araçlara buradan ulaşabilirsiniz.

Ortak Çalışma Günü değişim tutkusuyla hareket eden, kendini ve içinde bulunduğu ekosistemi daha yakından tanımak isteyen herkese açıktır. Katılım ücretsizdir. Her etkinlik sonunda armağan ekonomisi kapsamında katkı koymak isteyenler destek olabilir. Kayıtlar sadece her Ortak Çalışma Günü için yayınlanan davetiye sonrasında e-posta ile alınmaktadır. Her etkinlik için katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlıdır.

Collab Ekibi

Collab ekibi ile tanışın.

Amacımız deneyimli kolaylaştırıcılardan oluşan bir topluluk oluşturmanın yanı sıra katılımcıların da kolaylaştırıcı veya destekçi olarak katkı koyabileceği, ortak liderliğin deneyimlenebileceği bir işbirliği ortamı yaratmak.

Collab kolaylaştırıcıları olarak aldığımız eğitimleri, Ortak Çalışma Günü dışındaki kolaylaştırıcılık deneyimlerimizi paylaştığımız “Collab Sosyal” adını verdiğimiz buluşmalar düzenliyoruz. Ayrıca Ortak Çalışma Günü hazırlık toplantıları ve topluluk içinde düzenlediğimiz eğitimlerle de kolaylaştırıcılık deneyimlerimizi derinleştiriyoruz.

Collab Topluluğuna katılmak ister misiniz?

Gönüllülük kapsamında kolaylaştırıcı veya destekçi olarak katkı koymak için bu formu doldurabilirsiniz. İhtiyaç oldukça sizinle temasa geçeceğiz.

Bir sonraki Ortak Çalışma Günü’nde görüşmek, tanışmak üzere…